Tag Archives: habitat cacing tanah

Cacing Tanah: Habitat

Cacing tanah dapat hidup dan berkembang biak pada habitat alami dan habitat buatan manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cacing tanah pada habitatnya.

  1. Habitat alami

Di habitat alami, cacing tanah hidup dan berkembang biak dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan cacing tanah dihabitat alami adalah sebagai berikut :

  1. Suhu (Temperatur)

Suhu atau temperatur tanah yang ideal untuk pertumbuhan cacing tanah dan penetasankokonnya berkisar antara 15 C – 25 C. Suhu tanah yang lebih tinggi dari 25 C masih cocok untuk cacing tanah, tetapi harus diimbangi dengan kelembapan yang memadai dan naungan yang cukup. Oleh karena itu, cacing tanah biasanya ditemukan hidup dibawah pepohonan atau tumpukan bahan organik.

  1. Kelembapan

Kelembapan tanah mempengaruhi pertumbuhan dan daya reproduksi cacing tanah. Kelembapan yang ideal untuk cacing tanah adalah antara 15%-50%, namun kelembapan optimumnya pada 42%-60%. Kelembapan tanah yang terlalu tinggi atau terlalu basah dapat menyebabkan cacing tanah berwarna pucat dan kemudian mati. Sebaliknya bila kelembapan tanah tarlalu kering, cacing tanah akan segera masuk kedalam tanah dan berhenti makan serta akhirnya akan mati.

  1. Keasaman tanah (pH)

Cacing tanah tumbuh dan berkembang biak dengan baik pada tanah yang bereaksi sedikit asam sampai netral. Keasaman tanah (pH) yang ideal untuk cacing tanah adalah pH 6 – 7,2. Continue reading

Advertisements